Český svaz házené

 

Sekretariát Českého svazu házené

Adresa: Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00

Telefon273 160 086, pro konkrétní agendu viz kontakty níže

Náplň práce: Sekretariát ČSH zajišťuje činnost v obdobích mezi jednáními Exekutivy Českého svazu házené. Zároveň je útvarem, který zajišťuje administrativní chod všech odborných komisí, řízení soutěží ČSH, vedení všech ekonomických agend a povinností Českého svazu házené jako právního subjektu a účetní jednotky. Vede evidenci členů a klubů.

 

  

 Sekretariát ČSH - kontakty

  

Ing. Jiří Konečný

manažer soutěží

konecny@chf.cz
Tel: 774 240 404

osoba

Stanislav Svoboda

soutěžní sekretář

svoboda@chf.cz
Tel: 273 160 086
Kompletní řízení soutěží ČSH, vedení evidence smluv hráčů, sekretářské práce pro činnost Komise pro soutěže, pravidla a rozhodčí, zabezpečení činnosti delegátů, sekretářské práce pro Legislativní komisi.

  

osoba

Romana Hrubá

sekretář pro soutěže a registrace

hruba@chf.cz
Tel: 273 160 086

Marcela Železňáková

organizační a ekonomický sekretář

zeleznakova@chf.cz
Tel: 273 160 086

Administrativní práce při řízení soutěží a sekretářské práce pro Soutěžní a Disciplinární komisi, vedení matriční evidence členů a klubů sdružených v Českém svazu házené v systému Handball.net (registrace).

Registrace: út, st, pá 8.00 - 14.00 hod.
mimo tyto termíny po telefonické dohodě

Vedení kompletní ekonomické agendy svazu a jeho obchodních společností, organizační zajištění akcí na území ČR.

  

    

Martina Mrkvičková

Office asistent, podpora akcí

mrkvičkova@chf.cz 
Tel: 273 160 086, 734 658 439

Mgr. Jiří Tkadlec

manažer rozvoje

tkadlec@chf.cz 
Tel: 273 160 086
  Koordinace činnosti reprezentačních družstev, spolupráce při zajištění reprezentačních akcí , koordinace a kontrola činnosti sportovních center.

  

Karel Nocar

manažer reprezentačních týmů a mezinárodních vztahů

nocar@chf.cz
Tel: 608 702 605

Lukáš Pelikán

Service a Event koordinátor


pelikan@chf.cz 
Tel: 731 234 580

  

Mgr. Petra Vozobulová

projektový manažer – mládež a speciální projekty,
vedoucí trenér RHC

mladez@chf.cz
Tel: 777 855 870


 

Jan Filip 

vedoucí trenér – mládežnická centra

 

Kompletní řízení a organizace projektů mládeže, příprava a realizace akcí Trenérsko-metodické komise, koordinace a kontrola činnosti center žactva.  

 

Marketing

 

   

Jan Sviták

CS HANDBALL

svitak@chf.cz
  Jednatel CS Handball, spol. s r. o.

 

Komunikace, PR 

 

Mgr. Jan Vtípil

Specialista komunikace

vtipil@chf.cz
Tel: 774 928 275

Mgr. Alžběta Vejrostová

Specialistka komunikace

vejrostova@chf.cz
Interní komunikace, správa internetových stránek, zpravodajství, média. Správa internetových stránek ČSH, zajišťování zpravodajství ze soutěží a reprezentačních akcí, média.