Kalendář

<listopad 2017>
poútstčtsone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email

Rozpis kempu 2017

 

 1.     Princip kempu

 
Celostátní kemp házenkářských nadějí je sraz talentovaných jedinců házené z České republiky, kteří jsou vybráni odpovědnými trenéry na základě kriterií. Součástí kempu jsou semináře s pověřenými trenéry krajských svazů házené a seminář nadějných rozhodčích.
Krajský kemp házenkářských nadějí je akcí, která vede ke kvalifikované nominaci hráčů a hráček krajským trenérem. Počet těchto akcí není omezen a jsou plně v kompetenci krajských svazů házené stejně jako výběr krajského trenéra.
 
2.     Termín kempu
 
         Celostátní kemp házenkářských nadějí chlapců se koná od 24. 1. 2018 do 27. 1. 2018. Krajské kempy házenkářských nadějí chlapců musí být uskutečněny do 7. 12. 2017.
         Celostátní kemp házenkářských nadějí dívek se koná od 17. 1. 2018 do 20. 1. 2018. Krajské kempy házenkářských nadějí dívek musí být uskutečněny do 7. 12. 2017.
 
3.     Účastníci kempu
 
Účastníky kempu je vždy celkem 90 osob. Z toho je 60 hráčů (-ček), 6 rozhodčích, 14 krajských trenérů, 10 osob nominovaných odbornými komisemi Českého svazu házené (Reprezentační komise, Komise pro soutěže, pravidla a rozhodčí a Komise mládeže).
Na celostátní kemp házenkářských nadějí chlapců mohou být nominováni pouze chlapci narození v období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002. Na celostátní kemp házenkářských nadějí dívek mohou být nominovány pouze dívky narozené v období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
Nominaci vedoucího celostátního kempu házenkářských nadějí chlapců a dívek provede reprezentační komise ČSH. Vedoucí kempu rozhoduje o nominaci hráčů (-ček) na kemp, navrhuje nominaci osob delegovaných odbornými komisemi ČSH, sestavuje obsahovou náplň kempu a předkládá ji odborným komisím k posouzení, odpovídá za její dodržování přímo v kempu. K realizaci obsahové náplně kempu je vedoucí kempu oprávněn po předchozí domluvě zadávat úkoly všem osobám nominovaným na kemp.
Organizační zajištění kempu provádí sekretariát ČSH a vedoucí kempu je oprávněn kontrolovat stav příprav.
 
4.     Nominace hráčů a hráček na kemp
 
Každý krajský trenér nominuje na kemp házenkářských nadějí širší nominaci minimálně 5 hráčů (-ček) a maximálně 15 hráčů (-ček), ke kterým podá detailní charakteristiky (dle článku 5). Tyto podklady předá na předepsaném formuláři (Karta hráče, Karta hráčky) vedoucímu kempu nejpozději do 14. 12. 2017.
Současně krajský trenér ze své širší nominace provede užší nominaci maximálně 3 hráčů (-ček). Osoba odpovědná za celostátní nominaci je povinna respektovat tuto užší nominaci a takové hráčky a hráče do celostátního kempu házenkářských nadějí nominovat.
Zbylé hráče (-čky) nominuje vedoucí kempu vlastním výběrem z ostatních nominovaných hráčů a hráček zařazených do širší nominace. Při tomto výběru se řídí potřebami kempu (vyvážený počet hráčů a hráček na jednotlivých postech), vlastními znalostmi, doporučeními trenérů, kvalitou charakteristik jednotlivých hráčů a hráček. 
 
5.     Kriteria výběru pro celostátní kempy
 
Každý krajský trenér by se měl při výběru hráčů řídit obecně danými kriterii. Informace potřebné je oprávněn získávat především sám a při jejich získávání může spolupracovat s klubovými trenéry. Odborné komise určily základních kriteria, podle kterých by měli hráči a hráčky být nominováni do celostátních kempů:
                        ·       současné výška hráče (-čky) dle postů
                        ·       výpočet predikce výšky
                        ·       hodnocení hráče (-čky) trenérem
                        ·       výkony dosažené v testové baterii
                        ·       úroveň zvládnutí herních činností jednotlivce
 
Kriterium současné výšky hráče(-čky) dle herních postů
 
Herní post
Výška chlapce
Výška dívky
Brankář
od 180 cm
od 170 cm
Levé křídlo
od 170 cm
od 160 cm
Levá spojka
od 180 cm
od 170 cm
Střední spojka
od 175 cm
od 165 cm
Pivot
od 180 cm
od 170 cm
Pravá spojka(levák)
od 180 cm
od 170 cm
Pravé křídlo(levák)
od 170 cm
od 160 cm
 
  
Slovní hodnocení hráče
Krátký text, který charakterizuje hráče (-čku) jak z hlediska herně-dovednostního základu, tak jako osobnost. Hodnocení má dvě části:
      ·       hodnocení krajského trenéra poskytuje zejména informace o připravenosti hráče po stránce pohybové, technické, taktické.
      ·       hodnocení trenéra mateřského družstva poskytuje informace o psychických a zdravotních charakteristikách hráče.
 
Kriterium výkonů v testové baterii
Hodnotí se výkony dosažené v těchto testech běh 2x15m, 30m driblink, pětiskok, hod míčem do dálky z místa, běh 10x20m. Na celostátní kemp by měli být nominováni hráči (-čky), kteří dosáhli alespoň 25 bodů a v případě brankářů (-ek) kteří dosáhli alespoň 18 bodů.
 
Kriterium úroveň zvládnutí herních činností jednotlivce
Nominování hráči i hráčky by měli umět správně popsat a prakticky předvést:
      ·       přihrávku jednoruč ze země v běhu, vrchní přihrávku jednoruč ve výskoku
      ·       střelbu z běhu ze souhlasné i nesouhlasné nohy
      ·       střelbu pivotmana po obrátce v pádu
      ·       střelbu v náskoku z prostoru křídla
      ·       spodní střelbu jednoruč ze země
      ·       řešení situace 1:1 s využitím klamání (zakončené střelbou)
      ·       získávání míče při driblinku
      ·       hra brankaře tj. založení rychlého útoku a provedení protiútoku a zachytávání rychlého útoku soupeře
Nominování hráči by měli umět v utkáních efektivně a účelně uplatnit základní herní kombinace a systémy:
                ·       rychlý útok skupiny hráčů (1. a 2. vlna)
                ·       základní obranné kombinace založené na zajišťování, přebírání a vícebloky
                ·       základní útočné kombinace založené na přebíhání, clonění
  
6.     Nominace rozhodčích na kemp
 
Každý krajský svaz házené má právo nominovat na kemp házenkářských nadějí jednu dvojici rozhodčích. Prioritně vybírá tu dvojici, kterou navrhuje na postup do 4. výkonnostní skupiny. Pokud takovou dvojici nemůže nominovat, nominuje perspektivní mladou dvojici, kterou hodlá navrhnout na stejný postup v následujících letech.
Program kempu pro rozhodčí stanovuje komise rozhodčích po dohodě s vedoucím kempu. Finální výběr provádí komise rozhodčích ČSH prostřednictvím pověřeného člena, který je na kempu přítomen jako odborný garant.

7. Karta hráče

            Karta hráče ke stažení zde.