23.6.2017 otevřeno: 811 x

Zpráva z jednání předsedů Disciplinární komise ČSH a Odvolací a kontrolní komise ČSH

Dne 22. června 2017 se k žádosti předsedkyně Legislativně- právní komise ČSH sešli předsedové Disciplinární komise ČSH a Odvolací a kontrolní komise ČSH. Projednali aktuální situaci v házenkářském hnutí z pohledu zvyšujícího se počtu a intenzity disciplinárních provinění.


Ve sportu má zvláštní význam princip fair play. Předsedové se dohodli, že v další rozhodovací činnosti obou komisí budou prosazovat vyšší ochranu tohoto principu. Předseda disciplinární komise předložil na tomto jednání statistické zpracování druhů provinění za poslední čtyři sezóny, ze kterého je patrný velký nárůst provinění proti rozhodčím, a oznámil, že Disciplinární komise má v úmyslu výrazně zpřísnit tresty za tento druh provinění. Předseda Odvolací a kontrolní komise bere toto sdělení na vědomí.