SELECT NABÍDKA

Házená v TV

05. 11. 2019 20:05 hod. ČT Sport
STRABAG Rail Extraliga: Cement Hranice - Pepino SKP Frýdek-Místek
12. 11. 2019 20:05 hod. ČT Sport
KH ISMM Kopřivnice - Sokol Nové Veselí
20. 11. 2019 18:00 hod. ČT Sport
STRABAG Rail Extraliga: Talent M.A.T. Plzeň - HCB Karviná
03. 12. 2019 20:05 hod. ČT Sport
STRABAG Rail Extraliga: Sokol Nové Veselí - HC Dukla Praha
17. 12. 2019 20:05 hod. ČT Sport
STRABAG Rail Extraliga: HC ROBE Zubří - Pepino SKP Frýdek-Místek
TV COM

Kalendář

<říjen 2019>
poútstčtsone
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
26.11.2009 otevřeno: 1495 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace ze třetího jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku.

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

Praha 7. listopadu 2009


 

Přítomni:

p. Chvalný, p. Svoboda, p. Kolář, p. Černý, p. Konečný, p. Jakub, p. Radosta, p. Bártek


 

Nepřítomni:

p. Tůma


 

Hosté:

pí. Železňáková, p. Jaroň


 

Trvání:

Zahájení jednání: 9:30

Ukončení jednání: 20:45
 


 


 

Projednávaná problematika


 

Předkládání materiálů


 

Exekutiva ČSH se dohodla na způsobu práce s předkládanými materiály nad rámec jednacího řádu.

Pokud bude překládán legislativní nebo jiný dokument velkého rozsahu a zásadního významu, jehož autor žádá připomínky ostatních členů ještě před finalizací textu, musí autor tento text sám rozeslat na všechny, popř. na vybrané členy Exekutivy ČSH nejméně 3 týdny před jednáním Exekutivy ČSH. Po připomínkách předkládá finální text všem členům dle jednacího řádu ČSH (tedy 5 dnů před jednáním Exekutivy ČSH).


 

Novely řádů Českého svazu házené

Exekutiva ČSH projednala návrh úpravy textů jednotlivých řádů ČSH jako podklady pro jednání Rady ČSH.

Registrační řád

V Registračním řádu byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH a dále úpravy související s vystavováním registračních průkazů v případě limitovaného přestupu.

Přestupní řád

V Přestupním řádu byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH a dále úprava, která by znemožnila v době platného hostování žádat o přestup či limitované hostování (a tedy ho ani povolovat).

Disciplinární řád

V Disciplinárním řádu byly provedeny pouze úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH.

Soutěžní řád

V Soutěžním řádu byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH a dále zpřesňující úprava ustanovení článku 29, odst. 2, poslední věta se upravuje následovně: „Každý funkcionář družstva smí být napsán v zápise o utkání jako funkcionář pouze jednou“.

Licenční řád

Licenční řád byl vzhledem k rozsahu textových a obsahových úprav projednáván samostatně.

Exekutiva ČSH schvaluje předložené návrhy úpravy řádů a ukládá je zapracovat do stávajících řádů, poté odeslat všem členům Rady ČSH tak, že celé znění řádů a směrnic bude doručeno v elektronické podobě (formát pdf) a písemné podobě pouze vybrané změny jednotlivých ustanovení.


 

Výklady legislativních předpisů

Exekutiva ČSH s ohledem na stávající text Stanov ČSH, rozhodla sjednotit ustanovení o výkladu řádů, směrnic a zásad v jednotlivých legislativních dokumentech.

V případě řádů a směrnic, které schvaluje Rada ČSH, bude výklad provádět Exekutiva ČSH nebo její odborný útvar. Pro toto volební období se za takový odborný útvar považuje Legislativní komise. Exekutiva ČSH bude schvalovat zásadní výklady, které budou veřejně publikovány na internetové stránce, zatímco Legislativní komise bude provádět méně závažné výklady zejména na základě žádostí členů, klubů či nižších orgánů řízení.

Výklady zásad budou provádět zejména ty komise, jejichž oblast činnosti zasahují, popř. Exekutiva ČSH.

Exekutiva ČSH schvaluje jednotný text o výkladu řádů, směrnic a zásad. Tento text bude zapracován do všech legislativních předpisů.


 

Novela Licenčního řádu

Exekutiva vyhodnotila jednotlivá ustanovení Licenčního řádu, jehož účinnost byla schválena 30.6.2008 a to zejména v návaznosti na zkušenosti s fungováním systému Handball.net. Odborné komise předaly návrhy na změny jednotlivých ustanovení, byla upravena struktura předpisu tak, aby navazovala na Stanovy ČSH a aby na ni mohly navazovat stávající nebo nově připravované zásady činnosti jednotlivých komisí.

Diskuse proběhla nad již navrženým finálním textem:

 • Předseda Reprezentační komise navrhl úpravu licenční politiky v oblasti trenérů manažerů SCM, kdy následně nemusela být striktně vyžadována trenérská licence A (v praxi je velmi obtížné na tento post zajistit kvalitního trenéra s licencí A). Exekutiva ČSH rozhodla, že o změně tohoto ustanovení nebude jednat vzhledem k tomu, že předseda Trenérsko-metodické komise není na tomto jednání přítomen a takovou změnu licenční politiky sám nenavrhl.

 • Předseda Komise rozhodčích požadoval v článku VIII, odst. 7 úpravu lhůty, po které může rozhodčí získat vyšší licenci - z 2 roků na 1 rok.

 • Nadále se bude používat pouze terminologie licence časoměřiče (nikoliv licence časoměřiče a zapisovatele). V návazných předpisech pak bude upraveno, ve kterých soutěžích a na jakých pozicích musí být vyžadována licence časoměřiče (zpravidla pouze v nejvyšších soutěžích mužů a žen a na postu časoměřiče a na postu zapisovatele). Obsah a rozsah požadovaných znalostí bude totožný.

Exekutivy ČSH schvaluje návrh nového textu Licenčního řádu s navrženými dodatečnými úpravami.

 

Novely směrnic Českého svazu házené

Exekutiva ČSH projednala návrh úpravy textů jednotlivých směrnic ČSH jako podklady pro jednání Rady ČSH.

Ekonomická směrnice

V Ekonomické směrnici byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH a dále obsahové úpravy, nad kterými Exekutiva ČSH diskutovala:

 • Snížení odměn za řízení mezistátních utkání při akcích pořádaných nebo spolupořádaných ČSH. Rozhodování těchto utkání se považuje v případě nominace perspektivních rozhodčích za pomoc svazu těmto rozhodčím v jejich výkonnostním růstu. V případě nominace zkušených rozhodčích zejména z první výkonnostní skupiny se považuje rozhodování těchto utkání za pomoc těchto rozhodčích svazu s ohledem na vysoké náklady, které ČSH jako pořadatel musí na tyto akce vynakládat.

 • Použití vlaku s místenkovým příplatkem nad 250 km se nemusí konzultovat s pořadatelem utkání či akce.

 • Zpřesnění formulace ustanovení, ve kterém může Exekutiva ČSH nebo Exekutiva OSH zvýšit nebo snížit týmové startovné jednotlivých soutěží v závislosti splnění dalších podmínek (počet družstev mládeže, komunikace elektronickou poštou apod.)

 • Uvedení do souladu věkových hranic pro stanovení placení základního nebo sníženého individuálního startovného.

Exekutiva ČSH schvaluje návrh úpravy Ekonomické směrnice.

Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv

Ve Směrnici pro uplatnění vysílacích a reklamních práv byly provedeny pouze úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH a úprava názvu tohoto legislativního předpisu.

Exekutiva ČSH schvaluje návrh úpravy Směrnice pro uplatnění vysílacích a reklamních práv.

Směrnice o reprezentaci

Ve Směrnici o reprezentaci byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH a dále obsahové úpravy, nad kterými Exekutiva ČSH diskutovala:

Exekutiva ČSH při projednávání konstatovala, že stávající forma Směrnice o reprezentaci jako legislativního předpisu, který schvaluje Rada ČSH, není vhodná pro činnost odborných útvarů ČSH a Exekutivy ČSH. V současné době je třeba více operativnosti na tomto úseku činnosti Exekutivy ČSH. Proto Exekutiva ČSH navrhne Radě ČSH, aby Směrnice o reprezentaci byla zrušena a nahrazena Zásadami činnosti reprezentačních družstev, které by měly identický text, a které by však svým rozhodnutím mohla měnit Exekutiva ČSH.

Exekutivy ČSH schvaluje návrh textu Směrnice o reprezentaci. Pokud Rada ČSH vysloví souhlas se zrušením směrnice, začnou týž den platit Zásady činnosti reprezentačních družstev s identickým textem s formálními úpravami kompetencí.


 

Novely zásad činnosti (Trenérsko-metodická komise)

Exekutiva ČSH projednala návrh úpravy textů jednotlivých legislativních předpisů ve formě zásad ČSH v trenérsko-metodické oblasti.

Zásady dalšího vzdělávání trenérů

V Zásadách dalšího vzdělávání trenérů byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH, a v návaznosti na nový text Licenčního řádu.

Exekutiva ČSH schvaluje novelizovaný text Zásad dalšího vzdělávání trenérů.

Zásady prodlužování, obnovování a uznávání licencí trenérů

V Zásadách prodlužování, obnovování a uznávání licencí trenérů byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH a v návaznosti na nový text Licenčního řádu.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady prodlužování, obnovování a uznávání licencí trenérů.

Zásady školení trenérů licence B a Zásady školení trenérů licence C

V Zásadách školení trenérů licence B a v Zásadách školení trenérů licence C byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH, a v návaznosti na nový text Licenčního řádu. V obsahu byly zpřesněny podmínky pro získání licence C a B na základě absolvování vybraných předmětů bakalářského studia trenérské specializace.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady školení trenérů licence B a Zásady školení trenérů licence C.


 

Novely zásad činnosti (Komise mládeže a Reprezentační komise)

Exekutiva ČSH projednala návrh úpravy textů jednotlivých legislativních předpisů ve formě zásad ČSH v oblasti talentované mládeže.

Zásady činnosti sportovních center mládeže

V Zásadách činnosti sportovních center mládeže byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH. Z obsahu byl úplně vypuštěn text o fondu odměn trenérů vzhledem k tomu, že odměňování trenérů, kteří vychovali hráče, kteří přešli do SCM, řeší nově Zásady činnosti sportovních středisek.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady činnosti sportovních center mládeže.

Zásady činnosti sportovních středisek

V Zásadách činnosti sportovních středisek byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH. Zároveň byl upraven obsah textu:

 • celkový příspěvek pro Základní sportovní střediska se snižuje z 300 tis. Kč na 200 tis. Kč,

 • zavádí se povinnost použít příspěvek pro Základní sportovní střediska i na odměny trenérů, kteří vychovali hráče, kteří přešli do SCM,

 • nově se vyčleňuje 100,0 tis. Kč z celkového příspěvku na Sportovní střediska na tvorbu metodických materiálů.

Exekutivy ČSH schvaluje Zásady činnosti sportovních středisek.


 

Novely zásad činnosti (Komise rozhodčích a Soutěžní komise)

Exekutiva ČSH projednala návrh úpravy textů jednotlivých legislativních předpisů ve formě zásad ČSH v oblasti soutěží a rozhodčích.

Zásady licencování a řízení sboru delegátů

Exekutiva ČSH projednala nové zásady, které upravují činnost delegátů. V rámci diskuse byl text zásad upraven tak, aby používal stejnou terminologii u obdobných ustanovení u zásad týkajících se licencování a vzdělávacích poplatků rozhodčích a delegátů.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady licencování a řízení delegátů.

Zásady řízení sboru rozhodčích

V Zásadách řízení sboru rozhodčích byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH, a v návaznosti na nový text Licenčního řádu. Zároveň byly provedeny některé úpravy obsahu, zejména:

 • zavedení sankčních poplatků za neplnění administrativních povinností rozhodčích,

 • konečné rozhodnutí o postupech a sestupech přísluší komisi rozhodčích, která zvažuje více kriterií než jen dosažené bodové hodnocení,

 • upřesnění pravidel při omlouvání rozhodčích z utkání,

 • zavedení nového způsobu testování fyzické výkonnosti rozhodčích.

Exekutivy ČSH schvaluje Zásady řízení sboru rozhodčích s účinností od 1.1.2010.

Zásady školení rozhodčích licence C

V Zásadách školení rozhodčích licence C byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH, a v návaznosti na nový text Licenčního řádu. Byl upraven okruh těch, kteří mohou na školení rozhodčích licence C přednášet (mimo lektorský sbor).

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady školení rozhodčích licence C.

Zásady licencování rozhodčích

Komise rozhodčích provede ještě jednou revizi textu s ohledem na provedené úpravy Licenčního řádu a předloží tyto zásady na příštím jednání Exekutivy ČSH.


 

Novely zásad činnosti (Ekonomická komise a Komise rozvoje)

Exekutiva ČSH projednala návrh úpravy textů jednotlivých legislativních předpisů ve formě zásad ČSH v oblasti ekonomiky a rozvoje.

Zásady individuálního startovného

V Zásadách individuálního startovného byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady individuální startovné.

Zásady rozdělování dotací oblastním svazům házené

V Zásadách individuálního startovného byly úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH. Zároveň byla provedena úprava možnosti krátit dotaci oblastnímu svazu házené z „5%“ na „až do výše 5%“.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady rozdělování dotací oblastním svazům házené.


 

Novely zásad činnosti (Ekonomická komise a Komise rozvoje)

Exekutiva ČSH projednala návrh úpravy textů jednotlivých legislativních předpisů ve formě zásad ČSH v oblasti ekonomiky a rozvoje.

Zásady individuálního startovného

V Zásadách individuálního startovného byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady individuální startovné.

Zásady rozdělování dotací oblastním svazům házené

V Zásadách individuálního startovného byly úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH. Zároveň byla provedena úprava možnosti krátit dotaci oblastnímu svazu házené z „5%“ na „až do výše 5%“.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady rozdělování dotací oblastním svazům házené.

 

Novely zásad činnosti (ostatní)

Exekutiva ČSH projednala návrh úpravy textů jednotlivých legislativních předpisů ve formě zásad ČSH v ostatních oblastech činnosti ČSH.

Zásady lektorského sboru

V Zásadách lektorského sboru byly provedeny úpravy textu v návaznosti na terminologii, kterou používají Stanovy ČSH.

Komise rozhodčích navrhla zařadit do lektorského sboru (sekce rozhodčí) další lektory pp. Horáčka, Opavu, Válka, Bečičku. Exekutiva ČSH schvaluje doplnit p. pp. Horáčka, Opavu, Válka, Bečičku do lektorského sboru.

Komise rozhodčích navrhla doplnit do lektorského sboru (sekce legislativa) p. Skružného. Exekutiva ČSH schvaluje doplnit p. Skružného do legislativního sboru.

Prezident ČSH navrhl doplnit do lektorského sboru (sekce legislativa) p. Svobodu. Exekutiva ČSH schvaluje doplnit p. Svobodu do legislativního sboru.

Exekutivy ČSH schvaluje Zásady lektorského sboru.

Zásady stanovování poplatků

Exekutiva ČSH projednala návrh nových Zásad stanovování poplatků, které soustřeďují do jednoho legislativního dokumentu stanovování poplatků (registračních, licenčních, vzdělávacích, sankčních, manipulačních) v těch případech, kdy to legislativní předpisy Exekutivě ČSH umožňují či nařizují.

Vzhledem k tomu, že nově navržené zásady již navrhují i úpravy jednotlivých poplatků jak v jejich výši, tak v jejich obsahové úpravě, rozhodla Exekutiva ČSH, že tyto zásady ponechá v této textové podobě prozatím neschválené s tím, že je znovu projedná v březnu roku 2010 s tím, že budou platné od 1.7.2010. Do té doby provede Komise rozvoje rozbor výše jednotlivých zásadních poplatků u obdobných druhů týmových sportů.


 

Organizační řád

Exekutiva ČSH projednala návrh organizačního řádu ČSH, který upravuje činnost Exekutivy ČSH a dalších orgánů, jejichž činnost Exekutiva ČSH přímo řídí – odborné komise a sekretariát ČSH.

Exekutiva ČSH schvaluje Organizační řád. Organizační řád bude vyvěšen na internetové stránce ČSH a zaslán jako informativní materiál členům Rady ČSH.


 

Disciplinární komise

Exekutiva ČSH projednala personální obsazení Disciplinární komise, kterou ustavila schválením Organizačního řádu.

Exekutiva ČSH nepovažuje za vhodné personální propojení Legislativní komise (normotvorná funkce) a Disciplinární komise (exekutivní funkce), avšak v současné době nemá k dispozici vhodného kandidáta na předsedu Disciplinární komise. Z toho důvodu byl (jako dočasné řešení) navržen na funkci předsedy Disciplinární komise p. Jakub, předseda Legislativní komise.

Exekutiva ČSH schvaluje p. Jakuba předsedou Disciplinární komise s tím, že tato funkce je dočasná do 30.6. a p. Jakub v dostatečném předstihu navrhne nového předsedu Disciplinární komise pro zbytek volebního období.


 

Odvolání DHC Slavia Praha

Exekutiva ČSH se seznámila s odvoláním DHC Slavii Praha a stanoviskem Legislativní komise k němu. DHC Slavia Praha se odvolává proti rozhodnutí Soutěžní komise o kontumaci utkání R 0005 z důvodu neoprávněném startu hráčky (z důvodu nezaplacení individuálního startovného). Odvolání nebylo zasláno v souladu se Soutěžním řádem a nebyl zaplacen odvolací poplatek.

Exekutiva ČSH zamítá odvolání DHC Slavia Praha.

Exekutiva nad rámec původního rozhodnutí konstatovala, že Soutěžní komise postupovala v souladu s legislativními předpisy.


 

Odvolání HC Zubří

Exekutiva ČSH se seznámila s odvoláním HC Zubří a stanoviskem Legislativní komise k němu. HC Zubří se odvolává proti rozhodnutí Soutěžní komise o kontumaci utkání G 0002 a G0013 z důvodu neoprávněném startu hráče (z důvodu startu hráče za mateřský klub v soutěži, do které ho klub uvolnil na hostování). Odvolání bylo zasláno v souladu se Soutěžním řádem a byl zaplacen odvolací poplatek.

Exekutiva ČSH projednala odvolání HC Zubří. Exekutiva ČSH zamítá odvolání a potvrzuje rozhodnutí orgánu prvního stupně.


 

Losování Českého poháru

Na jednání Exekutivy ČSH bylo provedeno losování čtvrtfinále Českého poháru žen. Los provedl p. Konečný a pí. Železňáková.


 

Členství nových klubů

Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem na přijetí nových kolektivních členů Českého svazu házené. DHK Slavoj Žirovnice a DHK Uherské Hradiště splnily všechny náležitosti potřebné pro vstup do ČSH.

Exekutiva ČSH schvaluje přijetí DHK Slavoj Žirovnice a DHK Uherské Hradiště za kolektivní členy ČSH. DHK Slavoj Žirovnice se zařazuje do Jihočeského svazu házené a DHK Uherské Hradiště se zařazuje do Středomoravského svazu házené.


 

Řešení personálního obsazení trenéra manažer SCM Plzeň

Exekutiva ČSH byla informována, že postup navržený na minulém jednání Exekutivy ČSH byl všemi stranami akceptován a všechny finanční transakce v souvislosti s ukončením činnosti p. Čejky v SCM Plzeň byly uskutečněny v souladu s uzavřenou dohodou.

Reprezentační komise navrhuje na uvolněný post trenéra manažera při klubu Loko Plzeň se statutem SCM jmenovat p. Habera na dobu od 1.11.2009 do 31.3.2010. Následně navrhne Lokomotiva Plzeň na tuto pozici p. Šetlíka, pokud bude držitelem trenérské licence A.

Reprezentační komise se rozhodla z důvodu převzetí zodpovědnosti za činnost sportovních center předložit Kontrolní revizní komisi podnět k zahájení kontrol u všech klubů se statutem SCM.


 

Hodnocení účasti na MS juniorů

Exekutiva ČSH se seznámila s hodnocením účasti reprezentačního družstva juniorů na MS v Egyptě a stanoviskem Reprezentační komise k tomuto hodnocení.

Exekutiva ČSH vzala na vědomí předloženou zprávu. S některými aspekty zprávy a s hodnocením Reprezentační komise však Exekutiva ČSH nesouhlasí. Exekutiva ČSH konstatuje, že příprava na MS byla dostatečná a dle požadavků hlavního trenéra. Celkové umístění hodnotí výše než dosažené výsledky v jednotlivých utkáních. Ty Exekutiva ČSH nepovažuje za úspěch.


 

Výprava na ME mužů 2010 v Rakousku

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o požadavcích hlavního trenéra na zajištění účasti na ME v Rakousku 2010 a výsledku návazných jednání Reprezentační komise a Ekonomické a marketingové komise.

21 osob je hrazeno pořadatelem a dle předpisů ČSH obsahuje 15 hráčů, 5 členů realizačního týmu a vedoucího výpravy. 4 osoby navíc jsou navrženy v tomto složení, 1 hráč nad limit, fyzioterapeut, manažer a zástupce agentury. Náklady na tyto osoby hradí agentura. Exekutiva ČSH schválila výpravu 25 osob na ME v Rakousku.

Na vedoucího výpravy byl navržen p. Bártek. Exekutiva ČSH schvaluje vedoucího výpravy p. Bártka na ME mužů v Rakousku.


 

Kandidatura ČSH na evropské šampionáty mládeže 2012 a 2013

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o termínu podání přihlášek na pořádání šampionátů v juniorských a dorosteneckých kategoriích v letech 2012 a 2013.

Exekutiva ČSH konstatovala s ohledem na minulé rozhodnutí ohledně světových šampionátů, že se o kandidatury nebude ucházet.


 

Prohlášení klubu HC Britterm Veselí

Exekutiva ČSH přijala informaci

 • obdržení e-mailu se stanoviskem HC Britterm Veselí autorizované p. Břečkou ke zranění hráčky Štěrbové při reprezentačním utkání Česká republika – Švédsko, který nebyl jmenovitě nikomu adresován. Toto stanovisko bylo zároveň vyvěšeno na internetových stránkách HC Britterm Veselí a medializováno v tisku,

 • vystoupení pí. Břečkové k té samé kauze v přestávce televizního přenosu utkání házené.

V obou dvou případech bylo konstatováno, že Český svaz házené nedostatečně ochránil hráčku při reprezentační akci. Exekutiva ČSH konstatuje, že obě vyjádření postrádají znalost legislativních předpisů Českého svazu házené a IHF.

Exekutivy ČSH schvaluje (hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 1) následující prohlášení: „Exekutiva ČSH konstatuje, že obvinění uvedená v písemném stanovisku a ve vyjádření v České televizi nejsou podložená důkazy a nesouhlasí s tím, že by Český svaz házené měl podíl na zranění hráčky Štěrbové. Exekutiva ČSH považuje za neetické před projednáním příslušných orgánů publikovat toto stanovisko v médiích a žádá, aby HC Britterm Veselí doložilo svá tvrzení důkazy, v opačném případě Exekutiva ČSH zváží zahájení disciplinárního řízení pro poškození dobrého jména Českého svazu házené“.


 

Pořádání kvalifikačního turnaje na ME juniorů 2010

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci z losování kvalifikace na ME juniorů. ČSH byla nabídnuta možnost tuto kvalifikaci pořádat. S ohledem na finanční situaci se ČSH vyjádří až na základě zjištění Ekonomické komise o možnosti financování takové akce z jiných, než vlastních zdrojů. Na základě výsledku oznámí EHF, Reprezentační komisi přijetí nebo odmítnutí nabídky.

Exekutiva ČSH schvaluje pověření Ekonomické komise ve věci přijetí či odmítnutí nabídky pořádání kvalifikačního turnaje ME juniorů 2010 na území ČR.


 

Příprava významných mezinárodních akcí na území České republiky v roce 2010

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o návrhu míst konání mezinárodních akcí na území České republiky v roce 2010.

Kvalifikační utkání žen Česká republika – Azerbajdžán

Reprezentační komise a Ekonomická komise předložily návrh na konání tohoto utkání v Brně s ohledem na následný odlet Azerbajdžánu z Vídně. Exekutiva ČSH schvaluje (hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 1) konání kvalifikačního utkání Česká republika – Azerbajdžán v Brně.

Kvalifikační utkání žen Česká republika – Maďarsko

Návrh nebyl předložen. Vzhledem k tomu, že již proběhlo jednání se zástupci Lokomotivy Cheb o spolupořádání jednoho utkání kvalifikace, považuje Exekutiva ČSH za nezbytné projednat konání tohoto utkání se zástupci tohoto klubu.

Industrial Cup

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o pořádání mezinárodního turnaje Industrial cup pro kategorii dorostenců v termínu 29.3. – 4.4.2010 v Jablonci n. Nisou. Návrh spolupráce navrhuje D.C. Point obdobně jako v minulém roce. Účast zatím nepotvrdila žádná federace.

Mezinárodní turnaj juniorek

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o záměru konání mezinárodního turnaje juniorek v Olomouci v termínu 26.4 – 28.4.2010. Reprezentační a Ekonomická komise předloží na příštím jednání informace o přípravě tohoto turnaje a jeho ekonomickém zajištění.

Turnaj o pohár České televize

Exekutiva ČSH vzala na vědomí zahájení příprav turnaje 5. ročníku O pohár České televize mužů v termínu 15.4. - 17.4.2010, zatím bez určení místa konání. Bylo zatím provedeno oslovení prvních federací k účasti na tomto turnaji.

Mezinárodní turnaj „O štít města Chebu“

Exekutiva ČSH že nejpravděpodobnější termín konání turnaje „O štít města Chebu“ je v září 2010 v rámci termínu vymezeném pro reprezentační akce.

Reprezentační komise a Ekonomická komise připraví pro další jednání průběžné informace o zajištění jednotlivých akcí (potvrzení účasti soupeřů, ekonomické a organizační zajištění, uzavření smlouvy o spolupořádání).


 

Změna termínové listiny

Exekutiva ČSH vzala na vědomí požadavek Reprezentační komise na posun 18. kola z 28.3.2010 na termín 7.2.2010 1. ligy žen a 1. ligy st. dorostenek. Soutěžní komise vyjádřila souhlas s přeložením kola z důvodu konání reprezentačních akcí.

Exekutiva ČSH schvaluje úpravu termínové kalendáře.


 

Galavečer házené

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o návrhu změny místa a termínu konání Galavečera házené na základě přání agentury RC sport a v souvislosti se změnou místa přípravy reprezentačního družstva mužů. Ekonomická komise navrhuje Galavečer házené přesunout na termín 13.6.2010 nebo 20.6.2010 (podle rozlosování play off-mužů o postup na MS).

Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že přípravy Galavečera jsou již v běhu (vyhlášeny ankety, oznámeny informace o místu konání, zahájena jednání o programu), ale přesto chápe všechny předložené argumenty.

Exekutiva ČSH schvaluje přesun Galavečera házené na termín podle losování play off-mužů o postup na MS 13.6. nebo 20.6. s tím, že místo bude určeno podle losu. Vyhlášení anket zůstává stejné. Exekutiva ČSH ukládá provést změny v organizaci a programu Galavečera.


 

Český pohár mužů a žen

Exekutiva vzala na vědomí, že agentura RC Sport nebude nijak spolupracovat na finále Českého poháru mužů. Závěrečná utkání budou bez finanční podpory jejich účastníků. Ekonomická komise se pokusí zajistit náhradní finanční zdroje. Soutěžní komise připraví scénář závěrečných utkání bez účasti agentury. Vysílání finálového utkání v České televizi je zajištěno.

Český pohár žen 2.1.-3.1.2010 se bude konat za účasti agentury RC Sport za stejných podmínek jako v minulých letech.


 

Marketingová jednání

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci Ekonomické a marketingové komise o ukončení jednání s firmou Inrema Sport o návrhu spolupráce na vydávání časopisu Handball plus a dalších společných aktivitách.

Exekutiva vzala na vědomí, že datová schránka společnosti RC Sport již byla založena (správcem p. Bártek). Datová schránka CS Handball (správce p. Kolář) a ČSH (správce pí. Železňáková) zatím nejsou založeny.


 

Vybrané informace z jednání komise mládeže

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci z jednání komise, kde byl přítomen prezident ČSH p. Chvalný a předseda Trenérsko-metodické komise p. Tůma.

Konference mládeže

Na zasedání byla projednána zejména příprava Konference mládeže, která by se měla uskutečnit 9.1. - 10.1.2010 v Mělníku. Témata konference by měla být zaměřena zejména na kategorii staršího žactva.

Metodická publikace

Komise mládeže se vyjádřila k možnosti vytištění české verze metodického materiálu vydaného IHF. Vytištění materiálu podporuje rovněž Trenérsko-metodická komise. Vzhledem k poměrně vysoké ceně tisku je vhodné se pokusit o snížení navrhované ceny nebo umožnění provést tisk v České republice.

Ukaž, co umíš

Komise mládeže projednala informace z první akce projektu „Ukaž, co umíš“ z Prahy a konstatovala, že proběhla za pozitivního ohlasu zúčastněných. Velký zájem se očekává i v dalších místech Olomouci a Zlíně. Maximální limit 60 zúčastněných je již ve Zlíně naplněn a v Olomouci je předpoklad, že bude rovněž naplněn.

Zákaz používání lepidla

Komise mládeže se velice intenzivně zabývala používáním lepidla pro mládežnické kategorie a dospěla k závěru, že předloží návrh na zákaz lepení v soutěžích mládeže od příštího soutěžního ročníku. Členové Exekutivy ČSH tento návrh projednají ve svých odborných komisích (týká se Komise rozvoje, Soutěžní komise, Komise rozhodčích, Legislativní komise, Trenérsko-metodická komise) a stanovisko předají Komisi mládeže. Případný návrh na úpravu legislativních předpisů předloží Exekutiva ČSH na jarním jednání Rady ČSH.


 

Granty

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o připravované žádosti o prostředky z projektů ČOV na rok 2010. Předsedové jednotlivých komisí mají možnost podat návrhy na zařazení žádosti svých požadavků.

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o podané žádosti na projekt MŠMT, který podala Komise rozvoje. Projekt zahrnuje vzdělávání dobrovolných funkcionářů (cca 3. mil. Kč). Komise rozvoje povede další jednání s krajskými zástupci v rámci spolupráce na tomto projektu v případě, že bude schválen.


 

Informace z jednání orgánů oblastních svazů házené

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci Komise rozvoje o významných rozhodnutích nebo rozhodnutích, která mají souvislost s činností Exekutivy ČSH nebo jejich odborných útvarů. Východočeský svaz házené, Západočeský svaz házené, Středočeský svaz házené dlouhodobě nezasílá podklady z jednání Exekutivy oblastní svazu házené.

Jihomoravský svaz házené

Členové Rady ČSH p. Levíček a p. Kocáb, odstoupili ze svých funkcí členů Exekutivy OSH. Vzhledem k blížícím volbám do orgánů oblastního svazu házené (březen 2010) byli oba pověřeni vedením svěřených úseků do konce tohoto volebního období.

Středomoravský svaz házené

Exekutiva ČSH konstatuje, že užívání statutu Krajského zmocněnce, nemá oporu v současné textaci Stanov ČSH.

Zařazení seminářů, které organizuje p. Šimek, do systému dalšího vzdělávání může rozhodnout pouze Trenérsko-metodická komise ČSH.

Předseda komise rozhodčích vyjádřil nespokojenost se způsobem předávání informací o náhradních nominacích rozhodčích ze Středomoravského svazu házené. Komise rozhodčích a ředitel soutěží prověří tuto informaci a předají p. Macharáčkovi vyjádření.

Jihočeský svaz házené

Exekutiva Jihočeského svazu házené se shodla na návrhu pro Radu ČSH zrušit horní věkovou hranici pro hostování. Exekutiva ČSH se pozastavuje nad způsobem, kterým probíhá připomínkování v oddílech (.. pokud s tímto návrhem některý s oddílů nesouhlasí, oznámí to předsedovi Exekutivy …).

Severomoravský svaz házené

Exekutiva Severomoravského svazu házené ve svém zápise uvádí několik dotazů k výkladu legislativních předpisů (působení funkcionářů pořádajícího klubu a kompetence DK ČSH a DK oblastního svazu házené).

Exekutiva ČSH se pozastavuje nad distribucí Etického kodexu rozhodčích a delegátů, aniž by měla o takovém zásadním dokumentu, který byl distribuován na oblastní svazy házené informace. Předseda Komise rozhodčích předloží tento kodex členům Exekutivy ČSH.

Severočeský svaz házené

Exekutiva ČSH považuje za nekorektní, aby oblastní svaz házené nevybíral účastnické poplatky při semináři dalšího vzdělávání trenérů, vzhledem k tomu, že ČSH se na těchto seminářích finančně významně podílí. Prezident ČSH rovněž považuje za nevhodné, že oblastní svaz házené stanovil termín semináře shodně s termínem jednání Exekutivy ČSH a vyžaduje lektory z řad členů Exekutivy ČSH.

Exekutiva ČSH konstatuje, že není možné neuvolnit prostředky na přípravu Házenkářských nadějí a žádá oblastní svaz házené, aby nalezl jiné formy vymáhání plnění úkolů oblastními trenéry.

Exekutiva ČSH se pozastavuje nad řešením situace, kdy se přihlášený účastník semináře na seminář nedostaví nebo se včas neomluví. Exekutiva ČSH nedoporučuje trestat za toto „provinění“ disciplinárně klub, je třeba hledat jiné řešení.

Pražský svaz házené

Exekutiva Pražského svazu házené připravuje další jednání s oddíly Pražského svazu házené o probíhajícím projektu rozšiřování členské základny v Praze.


 

Kontrola ustanovení rozpisů oblastních soutěží

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o provedené revizi všech rozpisů soutěží oblastních svazů házené, které provedl předseda Legislativní komise a současně Kontrolní a revizní komise. Kontrola přinesla následující okruhy porušení legislativních předpisů:

  • sloučení dvou věkových kategorií do jedné soutěže, které vede k neoprávněnému startu hráče o dvě kategorie výše (musí být vždy stanovena jedna hlavní a jedna vedlejší kategorie),

  • start družstev, která nepatří do věkové kategorie dané soutěže a startují mimo soutěž nebo s různými modifikacemi započítávání výsledků či bez nároku na postup (řídící orgán nemůže být spojován s organizací startu družstva mimo soutěž, které nespadá do věkové kategorie),

 • ustanovování oblastních delegátů a hrazení jejich činnosti z prostředků oddílů (školení delegátů a jejich nasazování přísluší dle legislativních předpisů pouze Exekutivě ČSH a jeho odborným útvarů),

 • ukládání příliš velkých sankcí (udělené sankce nesmí být vyšší než rámec daný Disciplinárním řádem).

Exekutiva ČSH ukládá informovat oblastní svazy na zjištěné skutečnosti, které je nutno dát do souladu s obecně platnými předpisy. Oblastní svazy musí zaslat vyjádření a oznámit termín a způsob nápravy.

Legislativní komise zváží, zda v případech porušení výše sankcí, není vhodné upravit ustanovení Disciplinárního řádu. Jde zejména o případy, které se opakují ve více oblastních svazech házené.


 

Informace z komise rozhodčích

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci z jednání Komise rozhodčích, která se zabývala zejména řešením stížností na výkony rozhodčích, přípravou kempu nadějných rozhodčích (nominace účastníků, přípravou nominačních seminářů, internetovou komunikací mezi rozhodčími a Komisí rozhodčích, přípravou kilometrovníku.


 

Soutěže

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci z průběhu soutěží.

Většina soutěží probíhá bez problémů a Soutěžní komise konstatovala, že zatím všechna utkání byla odehrána, má však obavy z epidemie chřipky.

Soutěžní komise podala podnět Disciplinární komisi za vyjádření Frýdku-Místku k výkonu rozhodčích v utkání Extraligy (Jičín – Frýdek-Místek) na internetových stránkách klubu. Rovněž řešila vhození předmětu na hrací plochu při utkání Extraligy ve Dvoře Králové.


 

Výklady legislativních předpisů a podněty na jejich úpravu

Exekutiva ČSH vzala na vědomí výklady, které provedl předseda Legislativní komise na základě podnětů DHK Zora Olomouc a SHC Maloměřice a doporučuje mu, aby se do budoucna při výkladu ustanovení jednotlivých legislativních předpisů vyhnul hodnocení motivace předkladatelů.

Vzhledem k opakujícím se dotazům, námětům a nepochopení ustanovení Soutěžního řádu o uvádění funkcionářů a hráčů v zápisech o utkání, připraví předseda Legislativní komise pro Exekutivu ČSH oficiální výklad s důvodovou zprávou, která by tuto problematiku osvětlila. Pokud předseda Legislativní komise shledá, že by k objasnění problematiky přispěla úprava textu Soutěžního řádu, pak předloží současně i tuto změnu.

KRK ČSH ve svém zápise z jednání doporučila snížení věkové hranice hostování na 14 let. Exekutiva ČSH tento podnět vyhodnotí až po podzimním jednání Rady ČSH, která by měla určit, jakým způsobem bude v budoucnu v legislativě ČSH institut hostování zakotven.


 

Různé

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že na jednání Rady ČSH budou přizváni zástupci Esa Interplan na výstavbu nafukovacích hal.

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že pro Beach Handball jsou nominováni na funkci pozorovatele EHF pp. Pešta, Poláček a Opava.

 • Exekutiva ČSH vyjádřila nespokojenost s postupem prací na vyhodnocení testování družstev nejvyšších soutěží mužů a žen a členů SCM a ukládá Reprezentační komisi a Trenérsko-metodické komisi, aby urychleně dokončili vyhodnocení a předali ho klubům.

 • Exekutiva ČSH bere na vědomí koncepci činnosti KRK ČSH.